Vyhlášení voleb do Školské rady

Věra Lencová Novinky

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a Volebním řádem schváleným radou hl. m. Prahy usnesením č. 0330 ze dne 22. 3. 2005, (příloha č. 2) volby do školské rady Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10.
Volby se uskuteční od 31. května 2021 do 7. června 2021 prostřednictvím aplikace Bakaláři – modul Ankety. Výsledky voleb budou zveřejněny v budově školy a na webu.

Volby do Školské rady pro období 2021-2024