Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do maturitních i učebních oborů pro školní rok 2024/25

Věra Lencová Novinky

Přinášíme seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do všech MATURITNÍCH I UČEBNÍCH OBORŮ naší školy pro školní rok 2024/25.

V průběhu konce května obdrží každý přijatý uchazeč dopis s informacemi souvisejícími s nástupem žáka do školy. Seznamy žáků přijatých do otevíraných oborů naleznete v odkazech níže:

Elektrotechnik (26-41-L/01)

Telekomunikační a datové sítě (26-45-M/01)

Operátor CNC strojů (23-45-L/01)

Letecký mechanik (23-45-L/02)

Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01)

Finanční specialista (63-41-M/01)

Elektrikář (26-51-H/01)

Sdělovací a zabezpečovací systémy (26-59-H/01)

Univerzální obráběč (23-56-H/01)

Mechanik letadel (23-51-H/01)

Zámečník (23-51/H/01)

Chladící a klimatizační zařízení 26-52-H/02 (jednoleté zkrácené studium)

Kazdý uchazeč si může přijetí nebo nepřijetí ověřit v systému DIPSY (www.dipsy.cz) – i ti, co podali přihlášky papírovou formou. Uchazeči, kteří podali přihlášku do maturitního oboru elektronickou formou, naleznou v systému DIPSY výsledky JPZ a všem, kteří konali JPZ na naší škole, byl odeslán email s výsledky JPZ (byť podali přihlášku papírově nebo hybridně).

Pokud na naši školu nemůžete, případně nechcete nastoupit, máte možnost vzdát se přijetí. Tím jste ovšem vyřazeni z výsledků 1. kola na všech školách a musíte se přihlásit do dalšího kola (nepřesunete se v 1. kole na další školu!). Vzdát místa se můžete do 21. května 2024. Upozornění: 2. kolo nebude na naší škole vyhlašováno, škola má kapacitu naplněnu.

U žáků zkráceného studia oboru Chladící a klimatizační zařízení je podmínkou nástupu ke studiu od 1. 9. 2024  odevzdání kopie maturitního vysvědčení nebo závěrečného ročníkového vysvědčení posledního ročníku maturitního oboru, případně výučního listu u učebních oborů, a to nejpozději do 12. 7. 2024 (platí pro ty, kteří tak ještě neučinili). Můžete zaslat i na email: studijni@ssesp10.cz (přední i zadní stranu, u výučního listu je součástí i vysvědčení o závěrečné zkoušce).

Odvolání: Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů jsou v současném systému bezpředmětná (budou posuzována jako nepřípustná). Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky. Odvolání nelze podat prostřednictvím systému DIPSY, pouze osobně, poštou nebo zasláním prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (datová schránka musí být vedena na fyzickou osobu, nikoliv podnikající fyzickou osobu). Odvolání je třeba podat do 3 dnů od zveřejnění výsledků, tzn. od 15.5.2024, prostřednictvím správního orgánu 1. stupně (tzn. na naši školu).

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu info@ssesp10.cz nebo na tel. čísle 720 161 895 (Ing. Charvát, statutární zástupce).