Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů pro školní rok 2020/21

Věra Lencová Novinky

Přinášíme seznam přijatých uchazečů v 1. kole do všech UČEBNÍCH OBORŮ naší školy pro školní rok 2020/21.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy. V případě, že Váš(e) syn (dcera) podal(a) přihlášku na obor zakončený maturitní zkouškou a bude se účastnit Jednotné přijímací zkoušky má možnost odevzdat zápisový lístek nejpozději do 5 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení v maturitních oborech.

Pokud se uchazeč hlásí i do maturitního oboru, vyčkejte na svůj výsledek v přijímacím řízení do maturitního oboru. Pokud jste rozhodnuti uplatnit zápisový lístek na Vámi zvolený učební obor, můžete ho odevzdat již po 28. 4. 2020 počínaje následujícím dnem po vyhlášení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů v úředních hodinách (opatření z důvodu probíhající pandemie – momentálně každé úterý od 8.00 do 12.00 hodin) na naší škole, případně zaslat poštou.

Zápisový lístek je tedy třeba odevzdat do 5 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení v maturitních oborech (což nyní závisí na rozhodnutí MŠMT ). Škola je pro osobní předání otevřena každé úterý od 8.00 do 12.00 hodin, preferujeme ovšem zaslání zápisového lístku poštou. Zde bychom rádi upozornili, že je nutné zápisový lístek podepsat jak uchazečem, tak v případě nezletilých uchazečů také zákonným zástupcem.

Elektrikář

Sdělovací a zabezpečovací systémy

Univerzální obráběč

Mechanik letadel

Nástrojař

Zámečník

Informace pro uchazeče, kteří podali přihlášku do zkrácené formy studia učebních oborů (jednoleté studium): 

Z důvodu malého počtu uchazečů hlásících se na obor Elektrikář ve zkrácené formě (jednoleté studium) škola rozhodla, že ve školním roce 2020/21 nebude tento obor vyučován.

Vyhlášení výsledků jednoletého zkráceného studia oboru Chladící a klimatizační zařízení proběhne vzhledem k současné situaci v průběhu června 2020.