Duplikáty (stejnopisy) dokladů o vzdělání

 

Vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení se řídí Směrnicí ředitele SŠES č. 4/15 a platnými právními předpisy ČR.

Pokud potřebujete duplikáty dokladů o vzdělání, můžete o ně požádat ve studijním oddělení školy prostřednictvím formuláře "Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení" , který odešlete na email: studijni@ssesp10.cz . Na Váš email škola zašle do tří dnů od podání žádosti potvrzení o přijetí žádosti. Pokud žádné potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím školu na tel. 222 351 043.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní od jejího doručení škole. O vyhotovení stejnopisu Vás budeme informovat na Vámi uvedených kontaktech.

Za vydání stejnopisu (duplikátu) je třeba uhradit v pokladně školy poplatek 100,- Kč. Stejnopis (duplikát) je třeba vyzvednout osobně po předložení dokladu totožnosti.

Směrnice ředitele č. 4/15 k nahlédnutí zde.


Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení 

 

V archivu školy jsou uloženy protokoly o vzdělání následujících škol:

název školy

adresa

období

SPV Modřanské strojírny

Komořanská 326, Praha 4

1961-1983

SOU strojírenské (JANKA)

V Sudech 511, Praha 5 – Radotín

1965-2003

SOU elektrotechnické

Mládí 135 a Radlická 115, Praha 5

1963, 1965-70, 1972, 1984-2000

SPV Čes. loděnice

Voctářova 3, Praha 8 – Libeň

1959-1983

SOU strojírenské (MOTORLET)

Jinonická 329, Praha 5

1965-1998

SOU telekomunikační

Jesenická 1, Praha 10

1965-2006

SOU technické

Průhonická 2, Praha 10

1965-2006

SOU technické

Dubečská 34, Praha 10

1965-2006

SŠES

Jesenická 1, Praha 10

od sloučení v r. 2006

SOŠ

U Vinohr. hřbitova 3, Praha 3

1995-2009
(ZZ 1980-2001 a MZ 1972-1994
jsou v archivu  hl. m. Prahy)