Organizace školního roku

 

Organizace školního roku


Zahájení školního roku

1. 9. 2021

1. pololetí

1. 9. 2021 – 31. 1. 2022

2. pololetí

1. 2. 2022 – 30. 6. 2022

Podzimní prázdniny

27. 10. 2021 a 29. 10. 2021

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022

Jarní prázdniny

14. 3. 2022 - 20. 3. 2022

Velikonoční prázdniny

14. 4. 2022

Konec školního roku

30. 6. 2022

Hlavní prázdniny

1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

Uzavření klasifikace za 1. pololetí

24. 1. 2022

Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

31. 1. 2022

Uzavření klasifikace končící maturitní ročníky

26. 4. 2022

Vydávání vysvědčení končící maturitní ročníky

28. 4. 2022

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

6. 9. 2021 v 17.00 hodin (dle rozpisu)

Třídní schůzky

10. 11. 2021 v 17.00 hodin

Třídní schůzky

20. 4. 2022 v 17.00 hodin

Uzavření klasifikace končící ročníky učební obory

30. 5. 2022

Vydávání vysvědčení končící ročníky učební obory

1. 6. 2022

Uzavření klasifikace za 2. pololetí (kromě končících ročníků)

24. 6. 2022

Konec školního roku (vysvědčení, kromě končících ročníků)

30. 6. 2022

Den otevřených dveří

18. 10. 2021

Den otevřených dveří

13. 11. 2021

Den otevřených dveří
2. 12. 2021
Den otevřených dveří

8. 1. 2022

Den otevřených dveří

18. 1. 2022

Den otevřených dveří

2. 2. 2022

 

Termíny přijímacího řízení (1. kolo)


Maturitní obory

1. termín jednotné přijímací zkoušky

12. 4. 2022

2. termín jednotné přijímací zkoušky

13. 4. 2022

1. opravný termín jednotné přijímací zkoušky

10. 5. 2022

2. opravný termín jednotné přijímací zkoušky

11. 5. 2022

Učební obory

Bez přijímacích zkoušek

vyhlášení výsledků -

26. 4. 2022


Termíny maturitních a závěrečných zkoušek


Podzimní termíny maturitních zkoušek

Praktická zkouška z odborných předmětů

6. 9. – 8. 9. 2021 dle tříd

Ústní zkoušky

13. 9. - 15. 9. 2021

Didaktické testy SČ MZ

1. 9. – 3. 9. 2021

Opravné závěrečné zkoušky

Písemné

nekonají se

Praktické

16. 9. – 17. 9. 2021

Ústní

23. 9. - 24. 9. 2021

Náhradní (opravné)

13. 12. 2021

Maturitní zkoušky jarní termín – společná část

Písemná maturita z češtiny

11. 4. 2022

Písemná maturita z cizího jazyka

19. 4. 2022

Maturitní zkoušky jarní termín – profilová část

Praktické zkoušky

9. 5. - 17. 5. 2022 dle tříd

Ústní zkoušky

16. 5. - 27. 5. 2022 dle tříd

Závěrečné zkoušky jarní termín

Písemné zkoušky

3. 6. 2022

Praktické zkoušky

6. 6. - 10. 6. 2022 dle tříd

Ústní závěrečné zkoušky

15. 6. - 21. 6. 2022 dle tříd