Organizace školního roku

 

Organizace školního roku


Zahájení školního roku

1. 9. 2022

1. pololetí

1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

2. pololetí

1. 2. 2023 – 30. 6. 2023

Podzimní prázdniny

26. 10. 2022 a 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny

3. 2. 2023

Jarní prázdniny

6. 2. 2023 - 12. 2. 2023

Velikonoční prázdniny

6. 4. 2023

Konec školního roku

30. 6. 2023

Hlavní prázdniny

1. 7. 2023 – 3. 9. 2023

Uzavření klasifikace za 1. pololetí

25. 1. 2023

Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

31. 1. 2023

Uzavření klasifikace končící maturitní ročníky

28. 4. 2023

Vydávání vysvědčení končící maturitní ročníky

30. 4. 2023

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

7. 9. 2022 v 17.00 hodin

Třídní schůzky

9. 11. 2022 v 17.00 hodin

Třídní schůzky

19. 4. 2023 v 17.00 hodin

Uzavření klasifikace končící ročníky učební obory

25. 5. 2023

Vydávání vysvědčení končící ročníky učební obory

29. 6. 2023

Uzavření klasifikace za 2. pololetí (kromě končících ročníků)

23. 6. 2023

Konec školního roku (vysvědčení, kromě končících ročníků)

30. 6. 2023

Den otevřených dveří

17. 10. 2022

Den otevřených dveří

12. 11. 2022

Den otevřených dveří
1. 12. 2022
Den otevřených dveří

7. 1. 2023

Den otevřených dveří

17. 1. 2023

Den otevřených dveří

2. 2. 2023

 

Termíny přijímacího řízení (1. kolo)


Maturitní obory

1. termín jednotné přijímací zkoušky

12. 4. 2022

2. termín jednotné přijímací zkoušky

13. 4. 2022

1. opravný termín jednotné přijímací zkoušky

10. 5. 2022

2. opravný termín jednotné přijímací zkoušky

11. 5. 2022

Učební obory

Bez přijímacích zkoušek

vyhlášení výsledků -

26. 4. 2022


Termíny maturitních a závěrečných zkoušek


Podzimní termíny maturitních zkoušek

Písemná slohová práce

8. 9.2022

 

Praktická zkouška z odborných předmětů

12. 9. - 14. 9. 2022

 

Ústní zkoušky

16. 9. - 19. 9. 2022

 

Didaktické testy SČ MZ

1. 9. – 6. 9. 2022

Opravné závěrečné zkoušky

Písemné

19. 9. 2022

 

Praktické

20. 9. – 21. 9. 2022

 

Ústní

27. 9. 2022

 

Náhradní (opravné)

5. 12. - 9. 12. 2022

Maturitní zkoušky jarní termín – společná část

Písemná maturita z češtiny

bude upřesněno
 

Písemná maturita z cizího jazyka

bude upřesněno

Maturitní zkoušky jarní termín – profilová část

Praktické zkoušky

9. 5. - 16. 5. 2023 dle tříd
 

Ústní zkoušky

13. 5. - 26. 5. 2023 dle tříd

Závěrečné zkoušky jarní termín

Písemné zkoušky

30. 5. 2023
 

Praktické zkoušky

31. 5. - 6. 6. 2023 dle tříd
 

Ústní závěrečné zkoušky

8. 6. - 20. 6. 2023 dle tříd