Organizace školního roku

 

Organizace školního roku


Zahájení školního roku

2. 9. 2019

1. pololetí

2. 9. 2019 – 31. 1. 2020

2. pololetí

1. 2. 2020 – 30. 6. 2020

Podzimní prázdniny

29. 10. 2019 – 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Jarní prázdniny

24. 2. 2020 - 1. 3. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. 2020

Konec školního roku

30. 6. 2020

Hlavní prázdniny

1. 7. 2020 – 31. 8. 2020

Uzavření klasifikace za 1. pololetí

24. 1. 2020

Klasifikační konference

27. 1. 2020

Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

30. 1. 2020

Uzavření klasifikace končící maturitní ročníky

22. 5. 2020

Vydávání vysvědčení končící maturitní ročníky

individuálně

Třídní schůzky

13. 11. 2019 v 17.00 hodin

Třídní schůzky

15. 4. 2020 - ZRUŠENY

Uzavření klasifikace končící ročníky učební obory

27. 5. 2020

Vydávání vysvědčení končící ročníky učební obory

individuálně

Uzavření klasifikace za 2. pololetí (kromě končících ročníků)

22. 6. 2020

Konec školního roku (vysvědčení, kromě končících ročníků)

30. 6. 2020

Den otevřených dveří

23. 10. 2019

Den otevřených dveří

9. 11. 2019

Den otevřených dveří
3. 12. 2019
Den otevřených dveří

11. 1. 2020

Den otevřených dveří

21. 1. 2020

Den otevřených dveří

3. 2. 2020

 

Termíny přijímacího řízení (1. kolo)


Maturitní obory

1. termín jednotné přijímací zkoušky

8. 6.  2020

2. termín jednotné přijímací zkoušky

nekoná se

1. opravný termín jednotné přijímací zkoušky

23. 6.  2020

2. opravný termín jednotné přijímací zkoušky

nekoná se

Učební obory

Bez přijímacích zkoušek (termín přihlašování)

vyhlášení výsledků 22. 4. – 30. 4. 2020


Termíny maturitních a závěrečných zkoušek


Podzimní termíny maturitních zkoušek

Praktická zkouška z odborných předmětů

5. 9. – 11. 9. 2019 dle tříd

Ústní zkoušky

9. 9. – 13. 9. 2019

Didaktické testy a písemné práce SČ MZ

2. 9. – 10. 9. 2019

Opravné závěrečné zkoušky

Písemné

16. 9. 2019

Praktické

18. 9. – 19. 9. 2019

Ústní

23. 9. 2019

Náhradní (opravné)

5. 12. – 12. 12. 2019

Maturitní zkoušky jarní termín – společná část

Písemná maturita z češtiny

nekoná se

Písemná maturita z cizího jazyka

nekoná se

Maturitní zkoušky jarní termín – profilová část

Praktické zkoušky

26. 5. - 29. 5. 2020

Ústní zkoušky

4. 6. - 12. 6. 2020

Závěrečné zkoušky jarní termín

Písemné zkoušky

3. 6. 2020

Praktické zkoušky

4. – 9. 6. 2020

Ústní závěrečné zkoušky

17. – 19. 6. 2020