Organizace školního roku

 

Organizace školního roku


Zahájení školního roku

1. 9. 2020

1. pololetí

1. 9. 2020 – 28. 1. 2021

2. pololetí

1. 2. 2021 – 30. 6. 2021

Podzimní prázdniny

26. 10. 2020 – 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Pololetní prázdniny

29. 1. 2021

Jarní prázdniny

1. 3. 2021 - 7. 3. 2021

Velikonoční prázdniny

1. 4. 2021

Konec školního roku

30. 6. 2021

Hlavní prázdniny

1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

Uzavření klasifikace za 1. pololetí

22. 1. 2021

Klasifikační konference

25. 1. 2021

Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

28. 1. 2021

Uzavření klasifikace končící maturitní ročníky

14. 5. 2021

Vydávání vysvědčení končící maturitní ročníky

21. 5. 2021

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

3. 9. 2020 v 17.00 hodin (dle rozpisu)

Třídní schůzky

18. 11. 2020 v 17.00 hodin

Třídní schůzky

14. 4. 2021 v 17.00 hodin

Uzavření klasifikace končící ročníky učební obory

28. 5. 2021

Vydávání vysvědčení končící ročníky učební obory

1. 6. 2021

Uzavření klasifikace za 2. pololetí (kromě končících ročníků)

24. 6. 2021

Konec školního roku (vysvědčení, kromě končících ročníků)

30. 6. 2021

Den otevřených dveří

19. 10. 2020

Den otevřených dveří

14. 11. 2020

Den otevřených dveří
3. 12. 2020
Den otevřených dveří

9. 1. 2021

Den otevřených dveří

19. 1. 2021

Den otevřených dveří

3. 2. 2021

 

Termíny přijímacího řízení (1. kolo)


Maturitní obory

1. termín jednotné přijímací zkoušky

3. 5. 2021

2. termín jednotné přijímací zkoušky

4. 5. 2021

1. opravný termín jednotné přijímací zkoušky

 2. 6. 2021

2. opravný termín jednotné přijímací zkoušky

 3. 6. 2021

Učební obory

Bez přijímacích zkoušek

vyhlášení výsledků 20. 5. 2021


Termíny maturitních a závěrečných zkoušek


Podzimní termíny maturitních zkoušek

Praktická zkouška z odborných předmětů

4. 9. – 8. 9. 2020 dle tříd

 

Ústní zkoušky

FS4 - 8. 9. 2020

TE4 - 9. 9. 2020

ML4 - 10. 9. 2020

PD4 - 11. 9. 2020

 

Didaktické testy a písemné práce SČ MZ

1. 9. – 4. 9. 2020

Opravné závěrečné zkoušky

Písemné

14. 9. 2020

 

Praktické

16. 9. – 18. 9. 2020

 

Ústní

21. 9. 2020

 

Náhradní (opravné)

7. 12. – 10. 12. 2020

Maturitní zkoušky jarní termín – společná část

Písemná maturita z češtiny

nekoná se
 

Písemná maturita z cizího jazyka

nekoná se

Maturitní zkoušky jarní termín – profilová část

Praktické zkoušky

31. 5. - 3. 6. 2021 dle tříd
 

Ústní zkoušky

7. 6. - 11. 6. 2021 dle tříd

Závěrečné zkoušky jarní termín

Písemné zkoušky

nekonají se
 

Praktické zkoušky

10. 6. - 17. 6. 2021 dle tříd
 

Ústní závěrečné zkoušky

17. 6. - 22. 6. 2021 dle tříd