Organizace školního roku

 

Organizace školního roku


Zahájení školního roku

4. 9. 2023

1. pololetí

4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

2. pololetí

1. 2. 2024 – 28. 6. 2024

Podzimní prázdniny

26. 10. 2023 a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

Pololetní prázdniny

2. 2. 2024

Jarní prázdniny

12. 2. 2024 - 18. 2. 2024

Velikonoční prázdniny

28. 3. 2024

Konec školního roku

28. 6. 2024

Hlavní prázdniny

29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

Uzavření klasifikace za 1. pololetí

23. 1. 2024

Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

31. 1. 2024

Uzavření klasifikace končící maturitní ročníky

26. 4. 2024

Vydávání vysvědčení končící maturitní ročníky

30. 4. 2024

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

6. 9. 2023 v 17.00 hodin

Třídní schůzky

15. 11. 2023 v 17.00 hodin

Třídní schůzky

17. 4. 2024 v 17.00 hodin

Uzavření klasifikace končící ročníky učební obory

29. 5. 2024

Vydávání vysvědčení končící ročníky učební obory

31. 5. 2024

Uzavření klasifikace za 2. pololetí (kromě končících ročníků)

21. 6. 2024

Konec školního roku (vysvědčení, kromě končících ročníků)

28. 6. 2024

Den otevřených dveří

16. 10. 2023

Den otevřených dveří

11. 11. 2023

Den otevřených dveří
5. 12. 2023
Den otevřených dveří

20. 1. 2024

Den otevřených dveří

1. 2. 2024

 
 
 

Termíny přijímacího řízení (1. kolo)


Maturitní obory

1. termín jednotné přijímací zkoušky

12. 4. 2024
 

2. termín jednotné přijímací zkoušky

15. 4. 2024
 

1. opravný termín jednotné přijímací zkoušky

29. 4. 2024
 

2. opravný termín jednotné přijímací zkoušky

30. 4. 2024

Učební obory

Bez přijímacích zkoušek

vyhlášení výsledků - 15. 5. 2024


Termíny maturitních a závěrečných zkoušek


Podzimní termíny maturitních zkoušek

Písemná slohová práce

7. 9.2023

 

Praktická zkouška z odborných předmětů

FD4 11. 9. - 13. 9. 2023

TE4 12. 9. - 13. 9. 2023

 

Ústní zkoušky

18. 9. - 19. 9. 2023

 

Didaktické testy SČ MZ

4. 9. – 8. 9. 2023

Opravné závěrečné zkoušky

Písemné

11. 9. 2023

 

Praktické

12. 9. – 13. 9. 2023

 

Ústní

14. 9.  - 15. 9. 2023

 

Náhradní (opravné)

4. 12. - 8. 12. 2023

Maturitní zkoušky jarní termín – společná část

Písemná maturita z češtiny

3. 4. 2024
 

Písemná maturita z cizího jazyka

8. 4. 2024

Maturitní zkoušky jarní termín – profilová část

Praktické zkoušky

9. 5. - 16. 5. 2024 dle tříd
 

Ústní zkoušky

16. 5. - 24. 5. 2024 dle tříd

Závěrečné zkoušky jarní termín

Písemné zkoušky

3. 6. 2024
 

Praktické zkoušky

4. 6. - 10. 6. 2024 dle tříd
 

Ústní závěrečné zkoušky

11. 6. - 19. 6. 2024 dle tříd