Studentská rada


Studentská rada je samosprávný orgán žáků. Žáci mají právo volit do rady své zástupce a být voleni. Náplní studentské rady je rozvíjet a podporovat kulturní život na škole, hájit zájmy studentů, ve všech záležitostech zprostředkovávat kontakt s vedením školy, obracet se na ředitelku školy a poskytovat studentům informace o dění na škole. 

 

Předseda

Pavel Klein - třída FD4  Image

  Místopředseda

  Alexander Hol´an - třída E3


   Image

   Tajemnice

   Eliška Krhovjáková - třída FD3


    Image