Studentská rada


Studentská rada je samosprávný orgán žáků. Žáci mají právo volit do rady své zástupce a být voleni. Náplní studentské rady je rozvíjet a podporovat kulturní život na škole, hájit zájmy studentů, ve všech záležitostech zprostředkovávat kontakt s vedením školy, obracet se na ředitelku školy a poskytovat studentům informace o dění na škole. 

 

Předseda

Matěj Bednář - třída Fs2  Image

  Místopředseda

  Antonín Michalik - třída TE2


   Image

   Tajemník

   Filip rytíř - třída ET2


    Image