Přijímací řízení

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Letecký mechanik

denní

4

Maturitní zkouška

15

ANO

ANO

Mechanik seřizovač

denní

4

Maturitní zkouška

15

ANO

ANO

Mechanik elektrotechnik
denní
4

Maturitní zkouška

25

ANO
ANO
Telekomunikace
denní
4

Maturitní zkouška

25

ANO

ANO

Provoz a ekonomika dopravy
denní
4

Maturitní zkouška

25

ANO
ANO
Ekonomika podnikání
denní
4

Maturitní zkouška

25

ANO
ANO
Strojní mechanik (Zámečník)
denní
3
Výuční list

10

NE
ANO

Strojní mechanik (Mechanik letadel)

denní
3
Výuční list

10

NE
ANO
Univerzální obráběč
denní
3
Výuční list
10
NE
ANO
Nástrojař
denní
3
Výuční list

10

NE
ANO
Spojový mechanik
denní
3
Výuční list

25

NE
ANO
Elektrikář
denní
3
Výuční list

25

NE
ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
denní
1
Výuční list

20

NE
ANO
Elektrikář
denní
1
Výuční list
ve školním roce 2023/24 se obor neotevírá
NE

ANO

V prvním kole přijímacího řízení můžeš podat dvě přihlášky ke studiu. Můžeš se přihlásit na dvě školy nebo můžeš podat dvě přihlášky na jednu školu a dva různé obory. Obě přihlášky musí být identické (tzn. pořadí škol musí být stejné na obou přihláškách). Přihlášku předáš nebo odešleš k nám do školy do 1. března 2023. Pokud jsi nezletilý, nezapomeň na podpis jednoho z rodičů, ale i na podpis svůj. A důležitý je kontakt (hlavně na rodiče) - ať už pro ujasnění údajů na přihlášce nebo pro zaslání registračního čísla, pod kterým budeš vedený v přijímacím řízení.

Přihlášku ti přijmeme pouze na platném tiskopisu pro školní rok 2023/2024, na kterém je uvedeno tvé rodné číslo.

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu: 

- základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (u žáků, kteří se nehlásí ze ZŠ)

lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (1. strana přihlášky)

- cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, doklad o splnění povinné školní docházky nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (dle §1 bod i) a j) vyhlášky 353/2016, Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) - doklady je třeba doložit nejpozději do 1. 9. 2023

- cizinci, na které se vztahuje §1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (zák. č. 67/2022 Sb.) doloží společně s podáním přihlášky, že jsou cizinci podle §1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (získaná dočasná ochrana - prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu – prokazuje se vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

- cizinci (nehlásí se z české ZŠ) nebo jsou cizinci podle §1 odst. 1 zákona "Lex Ukrajina" se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2023/24 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. 

Průvodce vyplněním přihlášky zde

- uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení (v případě, že se uchazeč hlásí na maturitní obor a požaduje, aby mu byla u přijímacích zkoušek přiznána podpůrná opatření, je nutné, aby měl v posudku stanoveny podmínky poskytovaných opatření konkrétně pro přijímací zkoušky na SŠ)

Hodnocení jednotné zkoušky se na tvém celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %.

V rámci 1. kola přijímacího řízení můžeš konat jednotné testy dvakrát (u maturitních oborů). V prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Započítává se lepší výsledek.

Pokud se nebudeš moct k řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky dostavit a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluvíš ředitelce školy (respektive jeden z tvých rodičů), konáš zkoušku v náhradním termínu.

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu - zkrácené studium:

- lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (1. strana přihlášky)

- ověřené kopie dokladů o vzdělání , které jsou potřeba k přijetí ke studiu (absolvent maturitního oboru 1. a 2. pololetí 3. ročníku SŠ a 1. pololetí 4. ročníku SŠ, absolvent učebního oboru 1. a 2. pololetí 2. ročníku SŠ a 1. pololetí 3. ročníku SŠ) - bližší informace ve Směrnici ředitelky školy k přijímacímu řízení

- cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, doklad o splnění povinné školní docházky nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (dle §1 bod i) a j) vyhlášky 353/2016, Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) - doklady je třeba doložit nejpozději do 1. 9. 2023

- uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení

 

Musím dělat přijímací zkoušky?


Přijímací řízení se liší podle typu oboru. Uchazeči o studium maturitních oborů skládají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušky neskládají a o jejich přijetí rozhodují výsledky ze základní školy.


Stáhni si přihlášku
 

Tři kroky a jsi v cíli


 • Podání přihlášky

  Přihlášku k nám na školu musíš odevzdat do 1. března 2023 vyplněnou a potvrzenou tvojí základní školou, stejně jako lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je také součástí přihlášky.

 • Přijímací zkouška

  Pokud se hlásíš na některý maturitní obor, čekají tě jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny. U učebních oborů žádné zkoušky nejsou.

 • Zápisový lístek

  Jakmile se dozvíš, že jsi na školu přijat, je nutné odevzdat Zápisový lístek - tím potvrdíš úmysl vzdělávat se na naší škole. Zápisový lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na našem webu. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.Odpovědi na nejčastější otázky k přijímacímu řízení - pusť si video

Přijímací zkoušky podle typu oborůMaturitní obory


Aby ses dostal/a na maturitní obor, musíš konat jednotnou přijímací zkouškou:

 • Český jazyk a literatura (60 minut) 
 • Matematika (70 minut)

Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech - 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023.

Kromě výsledků ze zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním výsledkům ze ZŠ. Další informace najdeš ve směrnici ředitelky školy níže nebo na webu CERMAT.


Učební obory


Pokud se hlásíš na jeden z učebních oborů, přijímací zkoušky se tě netýkají. Předtím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní výsledky ze základní školy.

Přihlášku můžeš podat do 1. března 2023 a rozhodování o přijetí bude vydáno 27. dubna 2023.

Při přijímacím řízení do učebních oborů budou hrát roli tvoje výsledky z posledních 2 ročníků ZŠ. Ohled bereme na prospěch a chování.


Zkrácené studium


Studium učebního oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje je určené pro ty, kteří už mají střední školu (ideálně v oboru elektromechanik /elektrotechnik)  a chtějí si rozšířit kvalifikaci na chladící techniku. 

Přihlášku můžeš podat nejpozději do 1. března 2023.

Při rozhodování o přijetí ke studiu budeme brát ohled na dosažené průměry na vysvědčeních z předchozího studia a několik dalších faktorů. Podrobné informace nalezneš ve směrnici ředitelky školy v odkazu níže.

  Kontakty


  Potřebujete se zeptat?


  Irena Cvrkalová
  studijní referentky
  studijni@ssesp10.cz
  +420 222 351 043

  Kam posílat přihlášky?


  Střední škola elektrotechniky a strojírenství
  Jesenická 3067/1
  Praha 10-Záběhlice 106 00


  Zobrazit na mapě

  Ještě nemáš jasno?

  Máme opravdu širokou nabídku oborů, ze kterých si určitě vybereš.
  Vyber si z nabídky oborů