Přijímací řízení

V prvním kole přijímacího řízení můžeš podat tři přihlášky ke studiu. Můžeš se přihlásit na tři školy nebo můžeš podat na jednu školu všechny tři přihlášky, ale na tři různé obory, případně zvolit jinou kombinaci podání. Kritéria k přijímání žáků najdete ve Směrnici ředitelky školy k přijímacímu řízení níže nebo v prokliku zde.

O přijetí žáků do daného oboru rozhoduje pořadí uchazečů na výsledkové listině a prioritizace oboru na přihlášce. Níže najdeš dvě videa - v prvním je vysvětlen nový způsob podávání přihlášek a ve druhém je popsán algoritmus, podle kterého budou žáci rozřazováni do škol.

Termín odevzdání přihlášky ke studiu: 1.2. - 20.2.2024

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu: 

- základní školou potvrzený prospěch z 8. a 9. ročníku ZŠ nebo kopie vysvědčení (8. třída 1. a 2. pololetí, 9. třída 1. pololetí)

- lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru  – nutné, aby bylo uvedeno číslo oboru, na který se hlásíte (potvrzení nemusíte odevzdávat, pokud se hlásíte na obor Ekonomika a podnikání – Finanční specialista)

- uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení (v případě, že se uchazeč hlásí na maturitní obor a požaduje, aby mu byla u přijímacích zkoušek přiznána podpůrná opatření, je nutné, aby měl v posudku stanoveny podmínky poskytovaných opatření konkrétně pro přijímací zkoušky na SŠ)

- cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, doklad o splnění povinné školní docházky nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení - doklady je třeba doložit nejpozději do 1. 9. 2024

- cizinci, na které se vztahuje §1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (zák. č. 67/2022 Sb.) doloží společně s podáním přihlášky, že jsou cizinci podle §1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (získaná dočasná ochrana - prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu – prokazuje se vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

- cizinci (nehlásí se z české ZŠ) nebo jsou cizinci podle §1 odst. 1 zákona "Lex Ukrajina" se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2024/25 promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka – což ovšem neruší povinnost školy ověřit znalost českého jazyka pohovorem - platí u maturitních oborů.

- u cizinců podle §1 odst. 1 zákona "Lex Ukrajina" (s dočasnou ochranou), kteří se hlásí na učební obory, se započítává do hodnocení známek ze ZŠ v případě českého jazyka známka ze ZŠ, pokud předkládají hodnocení výsledků z české ZŠ. Pokud předkládají k hodnocení vysvědčení ukrajinské je bodové hodnocení českého jazyka ze ZŠ nahrazeno bodovým ohodnocením jazyka ukrajinského.

V rámci 1. kola přijímacího řízení můžeš konat jednotné testy dvakrát (u maturitních oborů), i přesto, že podáš přihlášku jen na jeden maturitní obor. Započítává se lepší výsledek.

Pokud se nebudeš moct k řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky dostavit a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluvíš ředitelce školy (respektive jeden z tvých rodičů), konáš zkoušku v náhradním termínu.

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu - zkrácené studium:

lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru - nutné, aby bylo uvedeno číslo oboru, na který se hlásíte

- uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení

- potvrzený katalogový list vystavený SŠ nebo kopie dokladů o vzdělání, které jsou potřeba k přijetí ke studiu (absolvent maturitního oboru 1. a 2. pololetí 3. ročníku SŠ a 1. pololetí 4. ročníku SŠ, absolvent učebního oboru 1. a 2. pololetí 2. ročníku SŠ a 1. pololetí 3. ročníku SŠ) - bližší informace ve Směrnici ředitelky školy k přijímacímu řízení.

- cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, doklad o splnění povinné školní docházky nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (dle §1 bod i) a j) vyhlášky 353/2016, Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) - doklady je třeba doložit nejpozději do 1. 9. 2024

Způsoby podání přihlášky:

 1. Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou, povinné přílohy (lékařské doporučení, doporučení z PPP apod.) zákonný zástupce nahraje do systému jako sken či fotografie.
 2. Výpis ze systému (zákonný zástupce uchazeče vyplní on-line, přidá přílohy, přihlášku uloží, vytiskne výpis, podepíše a doručí v tištěné podobě do každé zvolené školy).
 3. Listinná přihláška (k přihlášce zákonný zástupce přiloží listinné kopie všech příloh a doručí do každé zvolené školy).

Více o jednotlivých formách podání přihlášky najdete na www.prihlaskynastredni.cz.

Uchazeč si zvolí pouze jednu z možností podání přihlášky. Nelze kombinovat.

UPOZORNĚNÍ: Už při podání přihlášky musíte všechny školy/obory seřadit sestupně dle preference!


www.prihlaskynastredni.cz

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Letecký mechanik

denní

4

Maturitní zkouška

15

ANO

Mechanik seřizovač

denní

4

Maturitní zkouška

15

ANO

Mechanik elektrotechnik
denní
4

Maturitní zkouška

25

ANO
Telekomunikace
denní
4

Maturitní zkouška

25

ANO

Provoz a ekonomika dopravy
denní
4

Maturitní zkouška

25

ANO
Ekonomika podnikání
denní
4

Maturitní zkouška

25

ANO
NE
Strojní mechanik (Zámečník)
denní
3
Výuční list

10

NE

Strojní mechanik (Mechanik letadel)

denní
3
Výuční list

10

NE
Univerzální obráběč
denní
3
Výuční list
10
NE
Nástrojař
denní
3
Výuční list

ve školním roce 2024/25 se obor neotevírá

NE
Spojový mechanik
denní
3
Výuční list

25

NE
Elektrikář
denní
3
Výuční list

25

NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené studium)
denní
1
Výuční list

20

NE
Elektrikář (zkrácené studium)
denní
1
Výuční list
ve školním roce 2024/25 se obor neotevírá
NE
 

Musím dělat přijímací zkoušky?


Přijímací řízení se liší podle typu oboru. Uchazeči o studium maturitních oborů skládají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušky neskládají a o jejich přijetí rozhodují výsledky ze základní školy.


Stáhni si přihlášku
 

Tři kroky a jsi v cíli


 • Podání přihlášky

  Přihlášku musíš podat do 20. února 2024, stejně jako všechny požadované přílohy (lékařské potvrzení, známky ze ZŠ, doporučení PPP...).

 • Přijímací zkouška

  Pokud se hlásíš na některý maturitní obor, čekají tě jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny. U učebních oborů žádné zkoušky nejsou.

 • Potvrzení přijetí, vzdání se místa

  Zápisové lístky se již neodevzdávají, nastupuješ na školu, kam jsi byl přijat. Pokud se chceš přihlásit do 2. kola přijímacího řízení, musíš se svého místa z 1. kola vzdát. Pozor, 2. kolo nemusí být vyhlášeno.Jak bude algoritmus uchazeče rozdělovat do škol? Podívej se na video.

Přijímací zkoušky podle typu oborůMaturitní obory


Aby ses dostal/a na maturitní obor, musíš konat jednotnou přijímací zkouškou:

 • Český jazyk a literatura (60 minut)
 • Matematika (70 minut)

Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech - 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024.

Kromě výsledků ze zkoušky budeme přihlížet i ke známkách z chování na ZŠ. Další informace najdeš ve směrnici ředitelky školy níže nebo na webu CERMAT.


Učební obory


Pokud se hlásíš na jeden z učebních oborů, přijímací zkoušky se tě netýkají. Předtím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní výsledky ze základní školy.

Přihlášku můžeš podat do 20. února 2024 a o přijetí či nepřijetí se dozvíš 15. května 2024.

Při přijímacím řízení do učebních oborů budou hrát roli tvoje výsledky z posledních 2 ročníků ZŠ. Ohled bereme na prospěch a chování.


Zkrácené studium


Studium učebního oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje je určené pro ty, kteří už mají střední školu (ideálně v oboru elektromechanik /elektrotechnik)  a chtějí si rozšířit kvalifikaci na chladící techniku.

Přihlášku můžeš podat nejpozději do 20. února 2024.

Při rozhodování o přijetí ke studiu budeme brát ohled na dosažené průměry na vysvědčeních z předchozího studia. Podrobné informace nalezneš ve směrnici ředitelky školy v odkazu níže.

  Kontakty


  Potřebujete se zeptat?


  Irena Cvrkalová
  studijní referentky
  studijni@ssesp10.cz
  +420 222 351 043

  Kam posílat přihlášky?


  Střední škola elektrotechniky a strojírenství
  Jesenická 3067/1
  Praha 10-Záběhlice 106 00


  Zobrazit na mapě

  Ještě nemáš jasno?

  Máme opravdu širokou nabídku oborů, ze kterých si určitě vybereš.
  Vyber si z nabídky oborů