Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám - kapacita kurzů bohužel naplněna

Naše škola nabízí pro zájemce o studium letos přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat v budově školy Jesenická.

Jsme si jisti, že na přijímačky máš. Jestli se na ně ale chceš pořádně připravit a mít pocit, že jsi pro to udělal maximum, přihlas se na naše přípravné kurzy.

 

Termíny kurzů

Leden


Únor


 • 20. února 2024 (ČJ)
 • 22. února 2024 (MA)
 • 27. února 2024 (ČJ)
 • 29. února 2024 (MA)

Březen


 • 5. března 2024 (ČJ)
 • 7. března 2024 (MA)
 • 12. března 2024 (ČJ)
 • 14. března 2024 (MA)
 • 19. března 2024 (ČJ)
 • 21. března 2024 (MA)

Podmínky a přihlášky


Kurzy se budou konat každé úterý (ČJ) a čtvrtek (MA) – vždy po 2 vyučovacích hodinách (90 minut).

Čas konání:                    úterý + čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.                       

Místo konání:                 budova školy Jesenická 1, Praha 10Stáhni si přihlášku na kurz
Harmonogram kurzů:

Český jazyk: 20. 2. 2024; 27. 2. 2024, 5. 3. 2024; 12. 3. 2024; 19. 3. 2024

Matematika: 22. 2. 2024; 29. 2. 2024; 7. 3. 2024; 14. 3. 2024; 21. 3. 2024

Kurzy budou otevřeny při účasti minimálně 10 žáků.

Vyplněné přihlášky zasílejte do 10. 1. 2024 na info@ssesp10.cz, odevzdejte osobně nebo zašlete na adresu Jesenická 1, 106 00 Praha 10.

Po přijetí přihlášky zašle škola emailem informace týkající se úhrady kurzu včetně variabilního symbolu.

Emailem:
info@ssesp10.cz

Poštou či osobně:
Jesenická 1,
106 00 Praha 10

 

 

Obsah kurzů


Český jazykMatematika


 

 

Obsah kurzů


Český jazykMatematika


 • Operace s celými čísly, desetinnými čísly a zlomky
 • Operace s algebraickými výrazy
 • Lineární rovnice, soustavy rovnic
 • Slovní úlohy
 • Procenta, poměr, úměra, trojčlenka
 • Závislosti, práce s daty v tabulce, grafu
 • Geometrie v rovině, konstrukční úlohy, pravoúhlý trojúhelník, obvody a obsahy
 • Zkušební test
 • Oprava a rozbor testu, nestandardní aplikační úlohy