Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

Jsme si jistí, že na přijímačky máš. Jestli se na ně ale chceš pořádně připravit a mít pocit, že jsi pro to udělal maximum, přihlas se na naše přípravné kurzy.

 

Termíny kurzů

Leden


 • 9. ledna 2020 (Čj)
 • 16. ledna 2020 (Ma)
 • 23. ledna 2020 (Čj)

Únor


 • 6. února 2020 (Ma)
 • 13. února 2020 (Čj)

Březen a duben


 • 5. března 2020 (Ma)
 • 12. března 2020 (Čj)
 • 19. března 2020 (Ma)
 • 26. března 2020 (Čj)
 • 2. dubna 2020 (Ma)

Podmínky a přihlášky


Kurzy se budou konat ve čtrnáctidenním cyklu – vždy po 2 vyučovacích hodinách matematiky a 2 vyučovacích hodinách českého jazyka.

Čas konání:                    čtvrtky 16.00 – 17.30 hod.                       

Místo konání:                 SŠES, Jesenická 3067/1, 106 00 Praha 10

Během konání kurzu je žák povinen dodržovat Školní řád školy.Stáhni si přihlášku na kurz
Harmonogram kurzů:

Český jazyk: 9. 1. 2020; 23. 1. 2020, 13. 2. 2020; 12. 3. 2020; 26. 3. 2020   

Matematika: 16. 1. 2020; 6. 2. 2020; 5. 3. 2020; 19. 3. 2020; 2. 4. 2020

Kurzy se nekonají 30. 1. 2020 a v době jarních prázdnin Prahy 1 až 10 (tzn.: 20. 2. 2020 a 27. 2. 2020).

Kurzy budou otevřeny při účasti minimálně 10 žáků.

Vyplněné přihlášky zasílejte do 19. 12. 2019 na info@ssesp10.cz, odevzdejte osobně nebo zašlete na adresu Jesenická 1, 106 00 Praha 10.

Po přijetí přihlášky zašle škola emailem informace týkající se úhrady kurzu včetně variabilního symbolu.

Emailem:
info@ssesp10.cz

Poštou či osobně:
Jesenická 1,
106 00 Praha 10

 

 

Obsah kurzů


Český jazykMatematika


 

 

Obsah kurzů


Český jazykMatematika


 • Operace s celými čísly, desetinnými čísly a zlomky
 • Operace s algebraickými výrazy
 • Lineární rovnice, soustavy rovnic
 • Slovní úlohy
 • Procenta, poměr, úměra, trojčlenka
 • Závislosti, práce s daty v tabulce, grafu
 • Geometrie v rovině, konstrukční úlohy, pravoúhlý trojúhelník, obvody a obsahy
 • Zkušební test
 • Oprava a rozbor testu, nestandardní aplikační úlohy