Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

KURZY JSOU MOMENTÁLNĚ ZAPLNĚNY, DALŠÍ PŘIHLÁŠKY ŠKOLA NEPŘIJÍMÁ

Naše škola nabízí pro zájemce o studium letos vzhledem k epidemické situaci on-line přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat prostřednictvím komunikační platformy TEAMS, přihlášení k platformě obdrží každý účastník (zákonný zástupce emailem) nejpozději dva dny před zahájením kurzu.

Jsme si jistí, že na přijímačky máš. Jestli se na ně ale chceš pořádně připravit a mít pocit, že jsi pro to udělal maximum, přihlas se na naše přípravné kurzy.

 

Termíny kurzů

Leden


Únor


 • 8. února 2022 (ČJ)
 • 10. února 2022 (MA)
 • 15. února 2022 (ČJ)
 • 17. února 2022 (MA)
 • 22. února 2022 (ČJ)
 • 24. února 2022 (MA)

Březen


 • 1. března 2022 (ČJ)
 • 3. března 2022 (MA)
 • 8. března 2022 (ČJ)
 • 10. března 2022 (MA)

Podmínky a přihlášky


Kurzy se budou konat každé úterý (ČJ) a čtvrtek (MA) – vždy po 2 vyučovacích hodinách (90 minut).

Čas konání:                    úterý + čtvrtek 17.00 – 18.30 hod.                       

Místo konání:                 on-line prostřednictvím komunikační platformy TEAMS

 Stáhni si přihlášku na kurz
Harmonogram kurzů:

Český jazyk: 8. 2. 2022; 15. 2. 2022, 22. 2. 2022; 1. 3. 2022; 8. 3. 2022      

Matematika: 10. 2. 2022; 17. 2. 2022; 24. 2. 2022; 3. 3. 2022; 10. 3. 2022

Kurzy budou otevřeny při účasti minimálně 10 žáků.

Vyplněné přihlášky zasílejte do 14. 1. 2022 na info@ssesp10.cz, odevzdejte osobně nebo zašlete na adresu Jesenická 1, 106 00 Praha 10.

Po přijetí přihlášky zašle škola emailem informace týkající se úhrady kurzu včetně variabilního symbolu.

Emailem:
info@ssesp10.cz

Poštou či osobně:
Jesenická 1,
106 00 Praha 10

 

 

Obsah kurzů


Český jazykMatematika


 

 

Obsah kurzů


Český jazykMatematika


 • Operace s celými čísly, desetinnými čísly a zlomky
 • Operace s algebraickými výrazy
 • Lineární rovnice, soustavy rovnic
 • Slovní úlohy
 • Procenta, poměr, úměra, trojčlenka
 • Závislosti, práce s daty v tabulce, grafu
 • Geometrie v rovině, konstrukční úlohy, pravoúhlý trojúhelník, obvody a obsahy
 • Zkušební test
 • Oprava a rozbor testu, nestandardní aplikační úlohy