Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy konané na jaře 2023 jsou již bohužel obsazeny !! 

Naše škola nabízí pro zájemce o studium letos přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat v budově školy Jesenická.

Jsme si jisti, že na přijímačky máš. Jestli se na ně ale chceš pořádně připravit a mít pocit, že jsi pro to udělal maximum, přihlas se na naše přípravné kurzy.

 

Termíny kurzů

Leden


Únor


 • 14. února 2023 (ČJ)
 • 16. února 2023 (MA)
 • 21. února 2023 (ČJ)
 • 23. února 2023 (MA)
 • 28. února 2023 (ČJ)

Březen


 • 2. března 2023 (MA)
 • 7. března 2023 (ČJ)
 • 9. března 2023 (MA)
 • 14. března 2023 (ČJ)
 • 16. března 2023 (MA)

Podmínky a přihlášky


Kurzy se budou konat každé úterý (ČJ) a čtvrtek (MA) – vždy po 2 vyučovacích hodinách (90 minut).

Čas konání:                    úterý + čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.                       

Místo konání:                 budova školy Jesenická 1, Praha 10Stáhni si přihlášku na kurz
Harmonogram kurzů:

Český jazyk: 14. 2. 2023; 21. 2. 2023, 28. 2. 2023; 7. 3. 2023; 14. 3. 2023       

Matematika: 16. 2. 2023; 23. 2. 2023; 2. 3. 2023; 9. 3. 2023; 16. 3. 2023

Kurzy budou otevřeny při účasti minimálně 10 žáků.

Vyplněné přihlášky zasílejte do 13. 1. 2023 na info@ssesp10.cz, odevzdejte osobně nebo zašlete na adresu Jesenická 1, 106 00 Praha 10.

Po přijetí přihlášky zašle škola emailem informace týkající se úhrady kurzu včetně variabilního symbolu.

Emailem:
info@ssesp10.cz

Poštou či osobně:
Jesenická 1,
106 00 Praha 10

 

 

Obsah kurzů


Český jazykMatematika


 

 

Obsah kurzů


Český jazykMatematika


 • Operace s celými čísly, desetinnými čísly a zlomky
 • Operace s algebraickými výrazy
 • Lineární rovnice, soustavy rovnic
 • Slovní úlohy
 • Procenta, poměr, úměra, trojčlenka
 • Závislosti, práce s daty v tabulce, grafu
 • Geometrie v rovině, konstrukční úlohy, pravoúhlý trojúhelník, obvody a obsahy
 • Zkušební test
 • Oprava a rozbor testu, nestandardní aplikační úlohy