Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám - KAPACITA PRO TENTO ROK JIŽ BOHUŽEL NAPLNĚNA

Naše škola nabízí pro zájemce o studium letos vzhledem k epidemické situaci on-line přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat prostřednictvím komunikační platformy TEAMS, přihlášení k platformě obdrží každý účastník (zákonný zástupce emailem) nejpozději dva dny před zahájením kurzu.

Jsme si jistí, že na přijímačky máš. Jestli se na ně ale chceš pořádně připravit a mít pocit, že jsi pro to udělal maximum, přihlas se na naše přípravné kurzy.

 

Termíny kurzů

Leden


Únor


 • 16. února 2021 (ČJ)
 • 18. února 2021 (MA)
 • 23. února 2021 (ČJ)
 • 25. února 2021 (MA)

Březen


 • 9. března 2021 (ČJ)
 • 11. března 2021 (MA)
 • 16. března 2021 (ČJ)
 • 18. března 2021 (MA)
 • 23. března 2021 (ČJ)
 • 25. března 2021 (Ma)

Podmínky a přihlášky


Kurzy se budou konat každé úterý (ČJ) a čtvrtek (MA) – vždy po 2 vyučovacích hodinách (90 minut).

Čas konání:                    úterý + čtvrtek 17.00 – 18.30 hod.                       

Místo konání:                 on-line prostřednictvím komunikační platformy TEAMS

 Stáhni si přihlášku na kurz
Harmonogram kurzů:

Český jazyk: 16. 2. 2021; 23. 2. 2021, 9. 3. 2021; 16. 3. 2021; 23. 3. 2021   

Matematika: 18. 2. 2021; 25. 2. 2021; 11. 3. 2021; 18. 3. 2021; 25. 3. 2021

Kurzy se nekonají v době jarních prázdnin Prahy 6 až 10 (tzn.: tzn.: 2. 3. a 4. 3. 2021).

Kurzy budou otevřeny při účasti minimálně 10 žáků.

Vyplněné přihlášky zasílejte do 5. 2. 2021 na info@ssesp10.cz, odevzdejte osobně nebo zašlete na adresu Jesenická 1, 106 00 Praha 10.

Po přijetí přihlášky zašle škola emailem informace týkající se úhrady kurzu včetně variabilního symbolu.

Emailem:
info@ssesp10.cz

Poštou či osobně:
Jesenická 1,
106 00 Praha 10

 

 

Obsah kurzů


Český jazykMatematika


 

 

Obsah kurzů


Český jazykMatematika


 • Operace s celými čísly, desetinnými čísly a zlomky
 • Operace s algebraickými výrazy
 • Lineární rovnice, soustavy rovnic
 • Slovní úlohy
 • Procenta, poměr, úměra, trojčlenka
 • Závislosti, práce s daty v tabulce, grafu
 • Geometrie v rovině, konstrukční úlohy, pravoúhlý trojúhelník, obvody a obsahy
 • Zkušební test
 • Oprava a rozbor testu, nestandardní aplikační úlohy