Implementace Krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání

Věra Lencová Projekty

Výzva č. 02_19_078 Implementace Krajských akčních plánů II v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropské fondy - loga

Od 1.9.2021 do 30.11.2023 je SŠES realizátorem projektu s názvem:

Implementace Krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 v rámci 02_19_078 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Škola bude čerpat podporu na školního psychologa.