Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů

Věra Lencová Projekty

Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů

Praha - p??l r??stu

Název projektu: Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000864

Operační program: Operační program Praha-pól růstu ČR, OPPPR

Výzva: 37. výzva SC 4.1 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Předpokládaná výše CZV: 2,4 mil. Kč

Fyzická realizace projektu: od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019

Cíl/výstup projektu:

Hlavním cílem projektu je pořízení CNC vertikálního obráběcího centra, s čímž souvisí i zlepšení podmínek praktické výuky na škole, a také příprava budoucích absolventů v nejlepší možné kvalitě. Tímto také dojde k rozšíření odborných kompetencí absolventů školy, jež jim umožní snadnější přestup ze vzdělávacího procesu do procesu pracovního.