Operační program PRAHA – PÓL RŮSTU ČR – Výzva 54

Věra Lencová Projekty

Výzva č. 54 – Operační program Praha – Pól růstu ČR

SŠES je realizátorem projektu SŠE Elektro 54 (č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071
/0002008) od 1.1.2021 do 31.12.2022.

Škola je v rámci projektu zapojena do těchto aktivit:

3.1 Projektová výuka
Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu (45 min. projektové výuky pro 1 třídu v týmu pedagog a odborník).
Zaměření projektu:  Propojování aktivit multikulturní výchovy s průřezovými tématy environmentální výchova a výchova v globálních souvislostech
4.2 Stáže pedagogických pracovníků
Jednotka zahrnuje účast pedagogického pracovníka na čtyřdenní zahraniční stáži / celkem 24 hodin řízených aktivit v hostitelské škole.
5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
Jednotka je koncipována jako 2 setkání rodičů a zákonných zástupců s expertem a zástupcem školy v ideálně min. 2 hodinách.
Plánované zaměření tematických setkání s rodiči za účasti externího odborníka:
– interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání,
– prezentace aktivit projektu (informace o podpoře dětí s OMJ, zkušenosti ze zahraničních stáží)
5.2 Komunitně osvětová setkávání
Komunitně osvětové setkání 2 hodinové (jedno min. 2 hodinové komunitní osvětové setkání pro min. 8 účastníků z řad rodičů, přátel školy a veřejnosti za pomoci odborníka nebo odborného týmu).
Zaměření komunitně osvětového setkání:
– multikulturní zaměření

 

Realizace bodu 3.1: 

Dne 12.10.2022 proběhla v rámci projektu SŠ Elektro – Výzva 54 projektová výuka ve třídě ML2. Tématem byl „Vzdělávací systém ve vybraných zemích“. Cílem projektu byl výstup v podobě interaktivních cvičení. V úvodu proběhla krátká přednáška a diskuse s odborníkem. Během první části výuky žáci vyhledali informace o vzdělávání v Kazachstánu, na Ukrajině, ve Vietnamu, na Slovensku a v Bulharsku. V druhé části informace zpracovali do interaktivních cvičení ve formě přiřazovacích cvičení a her. Ve třetí části jejich výstupy otestovali žáci čtvrtého ročníku a vybraní pedagogové. Výstupy budou využity na připravovaném komunitním setkání, které je naplánováno na 1.12.2022. Zároveň žáci svůj projet představí na dnech otevřených dveří, které škola pořádá již od října.