Šablony I

Věra Lencová Projekty

Šablony I

OPVVV, Výzva č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Evropské fondy - loga

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „Zvyšování kvality vzdělávání na SŠES Praha“,reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_ 042/0005226 v rámci Výzvy č. 02_16_042 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Bližší informace o projektu