Šablony II

Věra Lencová Projekty

Šablony II

Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VRR v prioritní ose 3 OP VVV

Evropské fondy - loga

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem:

„SŠES Praha – ŠABLONY II.“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Bližší informace o projektu