Co se u nás právě teď děje


 
Přečti si další aktuality

Naše obory tě budou bavitI škola tě může bavit


Škola nemusí být nudná, když máš dobré učitele a ještě lepší praxi. Důraz na předměty, které skutečně využiješ, i vybavení za miliony. Prostě škola, kam stojí za to každý den přijít.

Klikni a zjisti proč
 

Proč jít k nám


Připravit tě kvalitně na budoucnost je pro nás samozřejmost. Stejná samozřejmost, jako že tě škola bude bavit.


Zjisti, proč jít k nám

Den otevřených dveří


Atmosféru školy zažiješ jen na vlastní kůži – ulož si termín do mobilu a přijď se podívat. Nebudeš toho litovat.


Přijď se přesvědčit

Zvol si svůj obor


Ať už chceš dávat věcem křídla, nebo se raději držíš pěkně při zemi, tvůj obor tě musí hlavně bavit. A s námi bude.

Vyber si svůj obor

Proč jít k nám


Připravit tě kvalitně na budoucnost je pro nás samozřejmost. Stejná samozřejmost, jako že tě škola bude bavit.


Zjisti, proč jít k nám

Den otevřených dveří


Atmosféru školy zažiješ jen na vlastní kůži – ulož si termín do mobilu a přijď se podívat. Nebudeš toho litovat.


Přijď se přesvědčit

Zvol si svůj obor


Ať už chceš dávat věcem křídla, nebo se raději držíš pěkně při zemi, tvůj obor tě musí hlavně bavit. A s námi bude.

Vyber si svůj obor

Evropské fondy - loga

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: : „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Informace o projektu 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Děláme to jinak


Unikátní obory

Letecký mechanik, telekomunikace či spojový mechanik jsou obory, které jen tak někde nenajdeš. A máme jich víc!


Zábavná praxe

Naše praxe rozhodně nejsou nuda. Chodíme do terénu, hrajeme hry nebo tiskneme pomocí 3D technologií.


100% uplatnění na trhu práce

Přemýšlíš, co po škole? S námi se o práci bát nemusíš. Poptávka po našich absolventech je obrovská.


U nás učí odborníci

Učit tě budou lidé, kteří jsou v praxi dnes a denně – předají ti cenné tipy, zkušenosti a rady.


Certifikace už při studiu

Během studia získáš průkazy, které budeš v budoucnu potřebovat, třeba jako svářečský průkaz.

 

Přečti si hodnocení našich studentů

Image

Daniel Andrš
student 3. ročníku
obor Sdělovací a zabezpečovací systémy

"Vybral jsem si obor, který mě zajímal a rozhodně nelituji. Ve škole jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí, které si můžu hned ověřit u firem, kam chodíme na praxi. Už teď mám zajištěno dobré pracovní místo."


Image

Jan Voříkovský
Pohotovostní technik Pražská Energetika, a.s.
Absolvent oboru Elektrikář

"Za celou dobu studia oboru Elektrikář mě nejvíce bavil odborný výcvik, na kterém jsem se naučil spoustu věcí od slaboproudu až po silnoproud. Díky perfektním teoretickým základům teď vím, jak elektrotechnické zákony fungují v praxi. Teď se starám o celou distribuční síť v Pražské Energetice jako pohotovostní energetik."


Image

Radek Dvořák
Průvodčí vlaku vyšší kvality
Absolvent oboru Provoz a ekonomika dopravy

"Vystudoval jsem obor Provoz a ekonomika dopravy. Po škole jsem díky stipendiu nastoupil k národnímu dopravci České dráhy, kde pracuji jako osobní pokladník a průvodčí vlaků vyšší kvality. Tato škola mě připravila jak na profesní, tak i osobní život."

Sleduj náš Facebook


3 weeks ago

SŠES Jesenická 1

INFO PRO VEŘEJNOST A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY K OTEVŘENÍ ŠKOLY V PŘÍŠTÍCH TÝDNECH

Škola bude otevřena pro zaměstnance a veřejnost dne 7. 5. 2020 v době od 8.00 do 12.00 hodin, dále pak od 11.5. do 22. 5. 2020 v době od 7.30 do 12.30 hodin. Od 11. 5. 2020 bude škola otevřena i pro žáky maturitních ročníků a žáky 3. končících ročníků. Další období bude specifikováno později. Po celou dobu pobytu zaměstnanců ve škole je nařízeno vládou ČR nosit ochranné roušky nebo jakoukoliv ochranu nosu a úst.
... Klikni pro vícKlikni pro méně

Otevři na Facebooku

4 weeks ago

SŠES Jesenická 1

INFORMACE PRO ŽÁKY KONČÍCÍCH ROČNÍKŮ TÝKAJÍCÍ SE KONZULTACÍ KONANÝCH OD 11. 5. 2020

Vážené maturantky, vážení maturanti, vážení žáci končících třetích ročníků,

i v této složité epidemiologicko-hygienické situaci Vám škola nabízí pomoc v přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky. Nabízíme Vám ji formou konzultací z maturitních předmětů a předmětů souvisejících se závěrečnými zkouškami. Jsem si vědom, že účast je ze zákona dobrovolná, ale zejména jménem vyučujících, jménem paní ředitelky a i jménem svým bychom Vám doporučovali konzultace navštěvovat, protože se jedná o poslední možnost, jak si osvěžit již nabyté vědomosti, doplnit je ještě o ty chybějící a utřídit si je tak, abyste obstáli a byli úspěšní u Vašich „velkých zkoušek“.

Konzultace však musí probíhat za velmi přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, které budou zveřejněny současně s tímto dokumentem formou přílohy a na webových stránkách školy. Pro jejich úspěšnou realizaci je nutné veškeré podmínky bezezbytku dodržovat. Bohužel musí platit, že pokud by uvedená pravidla někdo nedodržoval, byl by vykázán z průběhu konzultací a musel by okamžitě opustit prostory školy.

Konzultace budou zahájeny v pondělí dne 11. 5. 2020 v Jesenické ulici tzv. „Třídnickými hodinami“, jejichž rozpis najdete níže. Dalším mým doporučením (v tuto chvíli již posledním) je účastnit se jich, protože v jejich rámci Vám budou upřesněny bezpečnostní a hygienické podmínky, budete seznámeni s harmonogramem průběhu konzultací, v součinnosti se zkušenými třídními učiteli dořešíte veškeré administrativní náležitosti nutné k účasti na konzultacích a případně Vám budou zodpovězeny dotazy a upřesněny nejasnosti.

V souvislosti s ukončením studia na naší škole Vás rovněž žádáme o vyklizení šatních skříněk v Jesenické ulici a vrácení klíčku pí Lencové (kanc.223) v co nejbližším termínu. Žáci tříd TE4, SZ3 a E3 vzhledem ke konání praktických zkoušek, kdy budou věci ze skříněk ještě potřebovat, vrátí klíčky ihned po dokončení praktické zkoušky. Klíče odevzdávají i žáci, kteří si budou podávat přihlášku ke studiu do dalšího oboru vzdělávání ve školním roce 2020/21.

Harmonogram a ostatní potřebné dokumenty naleznete v odkazu na webu školy:
www.ssesp10.cz/novinky/informace-pro-zaky-koncicich-rocniku-tykajici-se-konzultaci-konanych-od-11...
... Klikni pro vícKlikni pro méně

Otevři na Facebooku

1 month ago

SŠES Jesenická 1

INFORMACE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ PODALI PŘIHLÁŠKU DO UČEBNÍCH OBORŮ

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů proběhne dne 28. dubna 2020 v 9.00 hodin. V návaznosti na ustanovení školského zákona se rozhodnutí o přijetí nezasílá, ale pouze se seznam přijatých žáků zveřejní v tomto termínu pod evidenčním číslem na webových stránkách školy a umístí na budově školy. K identifikaci žáka ve zveřejněných seznamech slouží Evidenční číslo uchazeče, které bylo uchazečům zasláno po odevzdání přihlášky a je i součástí dopisu, který byl školou odeslán dne 14.4.2020 zákonnému zástupci, popřípadě zletilému uchazeči (doporučeně).

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy. V případě, že Váš(e) syn (dcera) podal(a) přihlášku na obor zakončený maturitní zkouškou a bude se účastnit Jednotné přijímací zkoušky má možnost odevzdat zápisový lístek nejpozději do 5 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení v maturitních oborech.

Pokud se uchazeč hlásí i do maturitního oboru, vyčkejte na svůj výsledek v přijímacím řízení do maturitního oboru. Pokud jste rozhodnuti uplatnit zápisový lístek na Vámi zvolený učební obor, můžete ho odevzdat již po 28. 4. 2020 počínaje následujícím dnem po vyhlášení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů v úředních hodinách (opatření z důvodu probíhající pandemie – momentálně každé úterý od 8.00 do 12.00 hodin) na naší škole, případně zaslat poštou.

Zápisový lístek je tedy třeba odevzdat do 5 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení v maturitních oborech (což nyní závisí na rozhodnutí MŠMT a termínu nástupu žáků zpět do škol).

Informace pro uchazeče, kteří podali přihlášku do zkrácené formy studia učebních oborů (jednoleté studium):

Z důvodu malého počtu uchazečů hlásících se na obor Elektrikář ve zkrácené formě (jednoleté studium) škola rozhodla, že ve školním roce 2020/21 nebude tento obor vyučován.

Vyhlášení výsledků jednoletého zkráceného studia oboru Chladící a klimatizační zařízení proběhne vzhledem k současné situaci v průběhu června 2020.
... Klikni pro vícKlikni pro méně

Otevři na Facebooku

2 months ago

SŠES Jesenická 1

SDĚLENÍ ČVUT FAKULTY STROJNÍ NAŠIM ABSOLVENTŮM

Vážené studentky a Vážení studenti maturitních ročníků, pokud
uvažujete o studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, je pro Vás určen
dopis děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, prof. Michaela Valáška.
Dopis najdete zde:
www.fs.cvut.cz/aktuality/1295-212/dopis-dekana-fakulty-strojni-cvut-budoucim-studentkam-a-studentum/
... Klikni pro vícKlikni pro méně

Otevři na Facebooku
 

I k těmto partnerům se podíváš na praxi


 
 
 
 
 

Tahle škola není jen o učení

Nevěř tomu, že škola musí být nuda a k dobrému uplatnění se propracuješ přes rutinu a biflování. U nás jde kvalitní vzdělání a zábava ruku v ruce.

Nechci se ve škole nudit