Vzácná návštěva na Dubečské

Věra Lencová Novinky

Dne 26. 3. 2024 jsme byli poctěni návštěvou ministra dopravy pana Martina Kupky. Po jeho příjezdu obdržel dárek vyrobený našimi studenty strojírenských oborů, do jejichž dílen a učeben v areálu Dubečská v doprovodu paní ředitelky zavítal. Součástí programu byla nejen prohlídka dopravního sálu, ale také debata se studenty oboru Provoz a ekonomika dopravy. Pan ministr byl potěšen zájmem žáků a na jejich věcné a odborné dotazy s nadšením odpovídal.

Touto cestou děkujeme panu ministrovi za možnost osobního setkání na naší škole.