Strojaři na semináři v Lysé

Věra Lencová Novinky

Studenti oboru Operátor CNC strojů z druhého, třetího a čtvrtého ročníku se 23.2.2024 zúčastnili odborného semináře „Nevyužité rezervy obráběcích strojů a nástrojů“ pořádaný firmami Misan a ISCAR v předváděcím středisku Misan s.r.o. v Lysé nad Labem.

Seminář byl zaměřen na hledání rezerv ve výrobě z hlediska obráběcích strojů, řezných nástrojů i přípravy partprogramů.

První část proběhla formou přednášek. V druhé části byly studentům předvedeny příklady inovativních přístupů k řešení méně i více náročných úloh z oblasti třískového obrábění. Studenti tak mohli vidět vysoce produktivní soustružení oceli, optimalizovaný proces výroby zápichů, progresivní metody soustružení na multifunkčních strojích s využitím naklápění nástroje, souvislé pětiosé frézování inovativními nástroji, hluboké vrtání a 3D tisk z kovu. Celý seminář provázela výborná atmosféra a těšíme se na další podobné odborně zaměřené akce.

Ing. Bc. Lucie Franková