Znovu jsme zavítali na ČVUT

Věra Lencová Novinky

Dne 25.3.2024 se žáci druhého a třetího ročníku oboru Operátor CNC strojů zúčastnili stáže Výrobní technika s technologicko-informativním tématem Multifunkční výrobní stroje pro moderní výrobní technologie na RCMT ČVUT Praha. Během jednodenní stáže se seznámili s možnostmi studia navazujícího oboru na ČVUT, účastnili se přednášky, v laboratořích Ústavu výrobních strojů a zařízení viděli například digitální buňku s 5osým obráběcím strojem a jeho digitálním dvojčetem s možností simulace 5osého obrábění, seznámili se s nejmodernějším konceptem návrhu a optimalizace obráběcích procesů a práce ústavu. V praktické části si mohli vyzkoušet výrobu dílce v dané toleranci. Studenti se do praktické části  zapojili aktivně a s nadšením.

Ing. Bc. Lucie Franková