CNC centrum odborné přípravy

Věra Lencová Projekty

CNC centrum odborné přípravy

Název projektu: CNC centrum odborné přípravy

Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_044/0003218

Střední škola elektrotechniky a strojírenství se stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021-2027) s projektem nesoucí název: „CNC centrum odborné přípravy “ Hlavním cílem tohoto projektu je vybudování odborné učebny tzv. „CNC centra odborné přípravy“ v prostorách stávající infrastruktury školy, na adresním místě: Dubečská 1542/34, 100 00 Praha 10 a současně do této učebny zabezpečit nákup nového CNC stroje s průmyslovým robotem. Projektem budou zlepšeny podmínky praktické výuky na škole, budou rozšířeny odborné kompetence našich studentů, které jim po ukončení studia umožní snadnější přestup do pracovního procesu. Jedná se o jednoetapový projekt.

Program:       Integrovaný regionální operační program

Priorita:          Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb,
vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Účel dotace: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti středoškolského vzdělávání a
zvýšení její dostupnosti.

Číslo výzvy ŘO IROP: 44. výzva IROP – Střední školy – SC 4.1 (VRR)

Datum zahájení a ukončení projektu: 22. 3. 2023 – 31. 8. 2025

Žadatel a příjemce podpory: Střední škola elektrotechniky a strojírenství, IČ: 00639133, Jesenická 3067/1, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Celkové způsobilé náklady projektu CZV: 5 599 310,00 Kč

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 2 239 724,00 Kč (40 %)

Příspěvek ze státního rozpočtu ČR: 2 799 655,00 Kč (50 %)

Vlastní zdroj financování: 559 931,00 Kč (10 %)