OP JAK-ŠABLONY PRO SŠ a VOŠ I

Věra Lencová Projekty

OP JAK-ŠABLONY PRO SŠ a VOŠ I

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, se sídlem Jesenická 3067, 10600 Praha, IČ: 00639133 je realizátorem projektu s názvem: SŠES – Šablony OP JAK, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003144 v rámci Výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I Operační program Jan Amos Komenský OP JAK.

Doba realizace: od 01. 07. 2023 do 31. 01. 2026.

Finanční výše podpory: 2 699 960,00,– Kč.

Podpořeno: Prostředky Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP JAK a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

PhDr. Petr Novotný- zástupce ředitele pro TV

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

STŘEDNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

v  1.III/3
Školní psycholog SŠ
v  1.III/5
Kariérový poradce SŠ
v  1.III/8
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
v  1.III/10
Inovativní vzdělávání žáků v SŠ