EXKURZE DO SOKV ÚSTÍ NAD LABEM

Věra Lencová Novinky

Dne 29. dubna 2024 se žáci třídy FD4 zúčastnili exkurze do Střediska oprav kolejových vozidel ČD Cargo v Ústí nad Labem. Na úvod jsme byli seznámeni s úkoly SOKV a umístěním jednotlivých pracovišť v SOKV. Pak následovala prohlídka jednotlivých pracovišť a také různých lokomotiv, např. řady 123, 755, 372, 388.  Mohli jsme se seznámit se stanovištěm strojvedoucího, se strojovnou a pohledem z lávky i s vybavením elektrické lokomotivy na střeše. Tato exkurze navazovala na teoretickou výuku, kdy se žáci seznamují s hnacími vozidly po technické stránce v rozsahu požadovaném pro licenci strojvedoucího a navíc s příklady konstrukce některých řad hnacích vozidel. Již dříve žáci absolvovali obdobné exkurze u Českých drah. Ze strany žáků byl velmi aktivní přístup a snaha využít co nejvíce možnosti seznámit se s lokomotivami. A v krátkém čase je čeká opětovné setkání s hnacími vozidly, tentokrát v rámci praktické části maturitní zkoušky. Exkurze byla dobrým příkladem možností vzájemné spolupráce školy a ČD Cargo a  rovněž tak dobrou možností přípravy na maturitu a u části žáků i jedním z kroků přípravy pro budoucí pracovní pozici strojvedoucího.

Jaroslav Veselý